Ludwika Ogorzelec | Wystawa podziemna

Ekspozycja nosi tytuł Wystawa podziemna, a jej nazwa bezpośrednio nawiązuje do specyficznej architektury muzealnych przestrzeni. Na indywidualnej wystawie Ludwiki Ogorzelec w Muzeum Śląskim w Katowicach zaprezentowano trzy instalacje site-specific oraz prace pochodzące z historycznego cyklu rzeźb mobilnych, przywiezionych z paryskiej pracowni artysty. Instalacja Antygrawitacja II z cyklu Krystalizacja przestrzeni (rzeźba zbudowana z linii drzewa, jest przeniesiona z CSW … Czytaj dalej Ludwika Ogorzelec | Wystawa podziemna